Nordnorsk Stamfisk AS

Back

New broodstock facility at Steigen in Nordland County.
Total investment of approximately NOK 170 million.
Artec Aqua has designed and delivered the facility.
Construction start: November 2013. Handover: April 2015.

Vi har vært total-leverandør av nytt stamfiskanlegg. Byggherre er Nordnorsk Stamfisk AS og anlegget skal driftes av AquaGen AS.